Forelæsningsrække: Naturens byggesten – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Nat...

Forelæsningsrække: Naturens byggesten

Hvad bestå alt af? Hvad består naturens og fysikkens virkelighed dybest set af? Kundskab er magt, og naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Men uden visioner standser forskningens fremskridt, som er forudsætningen for fremgang og lykke. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

ATOMKERNENS DYNAMISKE STRUKTUR

Om kilderne til videnskabelig intuition. I 1975 delte Aage Bohr, Ben Roy Mottelson og James Reinwater nobelprisen i fysik for opdagelsen af forbindelsen mellem den kollektive bevægelse og partikelbevægelsen i atomernes kerne og for udviklingen af teorien for atomkernens struktur baseret på denne forbindelse, men hvordan kommer forskerne til sådanne skelsættende forskningsresultater? Er sådanne opdagelser altid ukontroversielle og fremmende for vor forståelse af den virkelighed, som omgiver os? Skete overgangen fra den klassiske fysik til kvantefysikken uden dramatik? Er der i dag tale om en fundamental harmonisk udvikling i højenergifysikken eller ses der netop tegn eller tendenser nye kriser med efterfølgende paradigmeskift?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 19.30 – 21.30