Forelæsningsrække: Naturens byggesten – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Nat...

Forelæsningsrække: Naturens byggesten

Hvad bestå alt af? Hvad består naturens og fysikkens virkelighed dybest set af? Kundskab er magt, og naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Men uden visioner standser forskningens fremskridt, som er forudsætningen for fremgang og lykke. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

VIDENSKABEN OM VIRKELIGHEDEN

Med naturvidenskabens gennembrud begyndte man at beskrive naturens fænomener så nøjagtigt, at man kunne udlede forudsigelser af fremtiden med overraskende og inspirerende resultater. Sandheden blev erstattet af sandsynligheder, forklaringer med forudsigelser, og resultaterne var slående i kraft af brugbar viden om den forunderlige virkelighed, som omgiver os, og som vi selv er en del af. Snart blev sandsynlighed fortolket som vejen til sikker succes! Men var det nu holdbart?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 19.30 – 21.30