Geofysikdagen 2015 – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Geofysikdagen 2015


Program for Geofysikdagen, fredag d. 13. november 2015


Formiddag: Auditorium 5 på HC Ørstedsinstituttet

09:45 Registrering
10:00 Velkomst ved formanden
10:10 Studenteroplæg i auditorium 5, HCØ
Nicholas Rathmann:
Tendenser i havis klimatologier ved brug af OSISAF iskoncentrations datasættet
Camilla Marie Jensen:
Optimering af detektionsteknikker for målinger på sulfat i iskerner.
Mathias Skov Jensen:
Grundlæggende Geofysik og Hydrologi – Geologi for en Geofysiker
Nanna Klevin Sørensen og Kiki Jakobsen:
Varmeproduktion i granitter
Mads Bruun Poulsen:
The Sensitivity of the Southern Ocean Circulation to Local Wind Stress Forcing in a Coarse Resolution
12:30 Frokost i sydenden af vandrehallen, HCØ

Eftermiddag: Auditorium 2, sydenden af vandrehallen, karnapsalen i idræts kantine

13:30 Virksomhedsoplæg i auditorium 2, HCØ
Se beskrivelser af virksomhederne her
14:15 Virksomhedsmesse i sydenden af vandrehallen, HCØ.
Der serveres kage, kaffe og te undervejs
17:15 Quiz i Karnapsalen, idræts kantine

Aften: Karnapsalen i idræts kantine, Dansk Geofysisk forenings lokaler, Rockefeller komplekset, NBI

18:30 Spisning i Karnapsalen, idræts kantine
20:00 Festforedrag ved lektor Jørgen Peder Steffensen fra Center for Is og Klima
21:00 Jubilæumsfest i Dansk Geofysisk Forenings lokaler, Rockefeller komplekset, NBI


NB: Programmet opdateres kontinuerligt.