Informationsmøde om nye studieordninger for kommende kandidatstuderende på fysik – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2014 > Informationsmøde om ny...

Informationsmøde om nye studieordninger for kommende kandidatstuderende på fysik

Er du i tvivl om, hvordan studieordningsændringerne fra studieåret 2015/16 kommer til at påvirke din kommende eller igangværende kandidatuddannelse?

Fra studieåret 2015/16 indføres en ny studieordning på de fysiske fag. Selvom du følger den gamle studieordning på bacheloruddannelsen, vil du skulle starte din kandidatuddannelse på den nye studieordning, som bl.a. byder på nye specialiseringer og obligatoriske kurser.

Studieordningen er ikke færdig og endeligt vedtaget endnu, men vi vil prøve at svare på så mange spørgsmål som muligt, og bl.a. fortælle, hvilke nye kurser, der oprettes, og hvilke kurser, der forventes at flytte til andre blokke.

Med venlig hilsen

Fysisk Fagråd
Lise Arleth, studieleder
Aksel Walløe Hansen, viceinstitutleder for undervisning
Stine Stenfatt West, undervisningskoordinator