DEN HARMONISKE BEGEJSTRING – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2014 > DEN HARMONISKE BEGEJST...

DEN HARMONISKE BEGEJSTRING

Forskningens fremskridt bygger fundamentalt på en begejstring over de harmoniske naturlove, der tillader os at forudsige noget på grundlag af de egenskaber, som naturen fremviser. Fremtrædende forskere får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

Kræver tilmelding: http://www.fof.dk/kbh/Kursusoversigt/foredrag-ture/foredrag/videnskab/den-harmoniske-begejstring

1/10 ATOMFYSIK OG MENNESKELIG ERKENDELSE

Bent Raymond Jørgensen, mag.art. Center for Kvanteprotein, DTU

Niels Bohr beskæftige sig med andet end den rene fysik, og med kvantefysikken kom man tæt ind på problemstillinger, som nødvendiggjorde introduktionen af det komplementære sandhedsbegreb. Kan det forsvares og anvendes?

8/10 LIV OG RIGDOM DERUD – FANTASI ELLER FAKTA?

Uffe Gråe Jørgensen, universitetslektor ved Niels Bohr Institutet

Hvilke værdier er der at hente ude i verdensrummet? Var Kant helt ved siden af, da han postulerede eksistensen af liv på andre planeter? Kan vi forhindre en katastrofe i form af et sammenstød med en komet?  

15/10 KLASSIFIKATION AF STJERNER OG DERES LYS

Anja C. Andersen, forskningslektor ved Niels Bohr Institutet

Hvilke visioner har forskerne vedr. deres undersøgelser af det vidunderlige verden, som vi er omgivet af?  Vi stammer alle fra stjernerne, så hvorfor ikke kende mere til vort ophav? Kan vi stole på informationerne fra lys,  eller skal de kontrolleres på anden vis

22/10 HVOR GÅR FYSIKKENS NYE VEJE HEN?

Troels C. Petersen, forskningslektor ved Niels Bohr Institutet

Higgs’en blev fundet, men i 2015 åbner et opgraderet LHC i Schweiz, og hvad har den unge, lovende forsker som målsætning for sin forskning i fremtiden? Måske er der flere higgs’er, men hvad er egentlig deres funktion?

29/10 RUM OG TID – HVOR MANGE DIMENSIONER?

Jørgen Beck, forskningslektor ved Niels Bohr Institutet

Den fysiske virkelighed, som omgiver os, er tilsyneladende tilfreds med 3 rum-dimensioner og én tidsdimension? Hvorfor skal fysikerne så ændrer ved det? Er det blot for at få deres forklaringer til at passe med fakta? Er det nødvendigt for standardmodellens beskrivelse og for at få dens kosmiske spillemaskine til at gå op i en højere og smukkere helhed?

5/11 KAN FYSIK VÆRE BÅDE SKØN, SAND OG NYTTIG?

Andrew D. Jackson, professor emeritus ved Niels Bohr Institutet

Grundlovsfædrene til udforskningen af de elektromagnetiske kræfter var forløbere for et fælles europæisk naturvidenskabeligt forskningsprojekt. Faraday mente, at videnskaben åbner døre til yderligere kundskab, som blomstrer op i form af forøget skønhed og anvendelighed. Har den moderne fysikker tilsvarende visioner?

12/11 HAR STRENGENE SUBSTANS ELLER BLOT EGENSKABER?

Holger Bech Nielsen, professor emeritus, Niels Bohr Institutet

Er begrebet rumtid og indførelsen af en virkelighed med flere end tre rum-dimensioner og én tids-dimension nødvendige for at opretholde Standardmodellens troværdighed? Står strengmodellen stærkere i dag efter opdagelsen af Higgs’en, eller er problemerne fundamentalt set fortsat de samme?

19/11 KAN VI FORSTÅ FYSIKKENS VERDENSBILLEDE?

Per Hedegaard, professor ved Niels Bohr Institutet

Er naturlovene blot resultatet af vores ambitioner for at forstå en verden? Hvad er realiteterne bag relativitetsteorierne og kvantemekanikken? Er der en teori for alting? Eksisterer elementarpartikler, superstrengene, lysbølgerne og kraftfelterne materielt eller blot som billeder til at forklare de fysiske fænomener, som foreligger for enhver?

27/11 ER RELIGION KILDEN TIL SANDHEDEN? 

Bent Melchior, overrabbiner

Hvordan skal man forholde sig til situationer, hvor visioner og virkelighed går i hver deres retning.  Videnskaben eller Gud? Kan problemstillingen ændres til et både-og – i så fald hvordan?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17

Onsdage kl. 19.30 – 21.30 - NB! Den 27/11 er dog en torsdag!