DANMARKS FREMTID OG FORSKNINGENS FREMSKRIDT – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2014 > DANMARKS FREMTID OG FO...

DANMARKS FREMTID OG FORSKNINGENS FREMSKRIDT

Mere end nogensinde har Danmark brug for en ledelse med viden, visioner og vilje til at opretholde vestens vækst, velfærd og værdier. Naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Forskningens fremskridt er forudsætningen for fremgang og lykke. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

Kræver tilmelding: http://www.fof.dk/kbh/Kursusoversigt/foredrag-ture/foredrag/videnskab/danmarks-fremtid-og-forskningens-fremskridt?id=140210

8/10 DANMARK DEJLIGST – MEN HVORLÆNGE?

Bent Raymond Jørgensen, mag.art. Center for Kvanteprotein, DTU

Verden er ved at ændre sig – men ikke nødvendigvis til det bedre! Er det forbi med Vestens teknologiske og økonomiske lederskab? Mere end nogensinde er vi som borgere og mennesker udsat for udfordringer, der skal håndteres med indsigt, visdom og moralsk mod til at gøre det optimalt rigtige, for selv en smule forkert håndtering af forholdene kan få varige konsekvenser for menneskets frihed og fremtid.

15/10 DANSK FORSKNING HAR BANNET NYE VEJE FØR!

John Renner Hansen, dekan og professor ved Niels Bohr Institutet

Samarbejde mellem forskning, samfund og befolkning er nødvendig for at løse problemerne og udfordring i den stedse mere teknologiserede verden. Gør vi det smart, kan det bane nye veje! Hevesys skabelse af den moderne nuklearmedicin har vist, hvad et åbent og internationalt miljø for grundforskning kan betyde for opdagelser, som vi ikke på forhånd vidste, at vi havde brug for.

22/10 VIDENSKAB, VÆKST OG VELFÆRD

Andrew D. Jackson,  professor emeritus ved Niels Bohr Institutet

Er forskningen Danmarks, EU's og Vestens redning? I dette øjeblik findes der i verden flere computerchips end kartoffelchips. De økonomiske konsekvenser af kvantemekanikken anslås til at tegne sig for 30% af verdens BNP. Vi oplever hver dag, at forskningsbaserede innovationer har ændret vores liv.

29/10 KONJUNKTURERNES OG KRISENS KOMPLEKSITET

Niels Kærgård, professor og tidligere overvismand

Vil det snart være slut med Vestens økonomiske, teknologiske og ideologiske lederskab? Kan vi overhovedet gøre noget for at forhindre en uønsket udvikling i at fortsætte? Ligger der i krisen nogle udfordringer, der udnyttet optimalt kan skabe en bedre verden og hverdag for flere?

5/11 KOMPLEKSE SYSTEMER OG KONJUNKTURMODELLER

Erik Mosekilde, Professor emeritus, DTU 

Kan man anvende kaosteorierne og de økonomiske konjunkturmodeller til at fortælle noget om virkelighedens komplekse systemer? Kan vi forudse den økonomiske udvikling bedre med større øget tilgang til computerkapacitet? Der er naturligvis et fundamentalt modsætnings­forhold mellem virkelighedens kompleksitet og viden­skabens forholdsvis simple modeller af virkelig­heden, men uden teorier og modeller arbejder vi i helt blinde.

12/11 BANKERNES ROLLE I FINANSKRISEN - OG FREMOVER

Jørgen A. Horwitz, direktør for Finansrådet

Et velkoordineret samarbejde mellem statsmagten og den finansielle sektor er forudsætningen for stabilitet og en succesrig forvaltning af de ofte yders begrænsede muligheder, som virkeligheden byder på. I de vanskelige kriseår skal der bygges bro mellem ofte modstridende interesser, hvor meget stod på spil!  

19/11 VISIONÆRE VIRKSOMHEDERS VÆKSTPOTENTIEL

Steen Riisgaard, forhv. direktør for Novozymes

Når forandringens vinde blæser, findes der to typer mennesker: Dem, der bygger læhegn, og dem, der bygger vindmøller. Hvordan får man investeringer gennem virksomhederne og forskningsinstitutioner omdannet til virkelig innovation, som kan skabe de nødvendige forudsætninger for vækst og velfærd for os alle. Kan vi indrette vores virksomheder bedre, så de i større grad er i stand til at fremme nye indsigt og nye metoder?

26/11 HAR FYSIKKEN EN FREMTID – I DANMARK?

Robert Krarup Feidenshans’l, professor og institutleder for Niels Bohr Institutet

Hvordan er Niels Bohr Institutet placeret på den fysiske forsknings internationale landkort? Hvilke visioner har instituttets forskere? Hvilke forventninger har man i form af støtte fra samfundet, og hvad kan samfundet forvente sig til gengæld? 

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00