Midtvejskollokvium: Magnus Danel Hammer – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2011 > Midtvejskollokvium: Ma...

Midtvejskollokvium: Magnus Danel Hammer

Usynlige bidrag til Jordens magnetfelt

Abstract:
Materiale hjembragt fra månen gav i begyndelsen af 70'erne anledning til et mysterium. Et mysterium som ikke kun indbefattede månens magnetfelt og dets kilder, men også Jordens.

De forskellige sten og klipper, som astronauterne havde hjembragt rummede en betragtelig magnetisering, hvilket indikerede at det havde været udsat for et betydeligt magnetfelt. Dog gav globale målinger af månen, foretaget med magnetometre, ikke indikationer på noget nævneværdigt magnetfelt.

De tilsyneladende ikke-observerbare kilder gav anledning til en hed videnskabelig debat. Hvordan var denne kraftige magnetisering opstået og hvorfor kunne den ikke spores i målingerne af magnetfeltet? Og hvad mere var, kunne tilfældet med disse usynlige kilder også finde sted på Jorden? Kender vi virkelig Jorden så godt som vi tror og kan vi afkode alle kilder? Svaret kom med "the visiting professor of physics" og begyndelsen til en ny forståelse af kilderne til Jordens magnetfelt.

Følg historien om "the visiting professor of physics" og de usynlige kilder til Jordens magnetfelt, og få alle svarene på onsdag den 8. Juni kl.10!

Specialevejleder: Nils Olsen, DTU-Space