Masters Theses defense by Magnus Danel Hammer – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2011 > Masters Theses defense...

Masters Theses defense by Magnus Danel Hammer

 Lithospheric Contributions to the Geomagnetic Field as Measured with Satellites

Abstract
I dette speciale bliver lithosfærens magnetiske felt repræsenteret ved brug af monopoler fordelt i et icosahedronisk grid ved jordens overflade. Model paramenterne bliver fundet ved inversion ved brug magnetisk data fra CHAMP satellitten. For at modvirke ustabil opførelse i modellens feltstruktur bliver regularisering anvendt ved minimering af en norm der opmåler feltets kompleksitet. To forskellige normer bliver her afprøvet; en kvadratisk norm svarende til Tikhonov regularisering og en ikke-kvadratisk maksimum entropi norm. For at opfange outliners, bliver data vægtet ved en iterativ revægtet mindste kvadraters metode.
Supervisor: Nils Olsen, NBI