Midtvejskollokvium: Christoffer Stangerup – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2011 > Midtvejskollokvium: Ch...

Midtvejskollokvium: Christoffer Stangerup


Fokalmekanisme ved jordskælv i det vestgrønlandske område (Baffin Bay 7/7-09)

 Specialestuderende Christoffer Stangerup

Abstract:
Fokalmekanisme ved jordskælv i det vestgrønlandske område (Baffin Bay 7/7-09)
Et jordskælv er et brud på jordens skorpe, hvor jorden forskydes langs en forkastning. Bruddet sker som følge af frigivelse af akkumulerede spændinger opstået mellem de lithosfæriske plader. Ved fokalmekanisme, forstås mekanismen i fokus, dvs. den relative forskydning af jorden ved en forkastning i forbindelse med et jordskælv. Fokalmekanismen kan beskrives matematisk ved en Seismic Moment Tensor eller de 3 vinkler ? (Azimuth), d (dip) og ? (slip) sammen med skælvets magnitude (størrelse). Grafisk kan fokalmekanismen vises ved et forskydningsdiagram bedre kendt som et beach ball diagram.
Bestemmelse af et jordskælvs fokalmekanisme kan bidrage til en bedre forståelse af regionens overordnede tektonik og dermed de processer, der har formet regionens geologi.
Et jordskælvs fokalmekanisme kan bestemmes ved hjælp af mange forskellige metoder, som alle har det til fælles, at de benytter sig af data fra et globalt netværk af seismografer. Jeg vil i mit speciale, benytte mig af flere af disse metoder til at udregne mulige modeller for fokalmekanismen for et jordskælv i Baffin Bay d. 7/7-2009. Disse mulige løsninger vil jeg sammenligne indbyrdes samt vurdere de anvendte metoders brugbarhed.
Problemet med Baffin Bay jordskælvet (og alle andre i regionen) er, at fokus befandt sig i et område med meget ringe dækning af seismografer. Dette har gjort det vanskeligt at opstille en troværdig model af skælvets fokalmekanisme.
I forbindelse med et GEUS-projekt (GLATIS*) er der de seneste år blevet opsat nogle midlertidige seismografstationer på Grønland. Data fra disse stationer indgår ikke i den globale database og er derfor ikke tidligere blevet benyttet til analyse af Baffin Bay jordskælvet. I mit speciale vil jeg implementere disse data i databasen og anvende dem til at udregne fokalmekanismer ved nogle udvalgte metoder.

* Dahl-Jensen, Trine, Tine B. Larsen, Ingo Woelbern, Torben Bach, Winfried Hanka, Rainer Kind, Søren Gregersen, Klaus Mosegaard, Peter Voss, og Olafur Gudmundsson, Depth to Moho in Greenland: Receiver function analysis suggests two Proterozoic blocks in Greenland, Earth Planet. Sci. Lett., 205, 379-393, 2003

Intern vejleder: Aksel Walløe Hansen
Ekstern Vejleder: Tine B. Larsen