Karakterisering af superledende tapes med MgB2 ved hjælp af høj energi røngten – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Karakterisering af sup...

Karakterisering af superledende tapes med MgB2 ved hjælp af høj energi røngten

Målet med projektet var at vurdere om høj energi røngten diffraktion kan være et brugbart redskab til at vurdere superledende tråde lavet med MgB2.

Superledende tråde med MgB2 blev produceret og karakteriseret. Trådene blev varieret med hensyn til urenheder, komposition og kornstørrelsen.

Karakteriseringen blev gjort ved hjælp af magnetisk modstand måling, hvor den kritiske strøm blev bestemt ved forskellige temperaturer og magnetfelter, samt bestemmelse af den kritiske temperatur ved hjælp af et ac-suseptometer.

Derudover blev trådene udsat for varmebehandling og samtidig blev fasedannelsen bestemt "in situ", ved hjælp af høj energi XRD.

Følgende blev blandt andet undersøgt:

- Uændret kornstørrelse af MgB2 under opvarmning
- Tilvæksten af Fe2B
- Dannelse af MgB2 ved temperaturer lavere end smeltepunkt af Mg