PhD defence Henriette Skourup – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > PhD defence Henriette ...

PhD defence Henriette Skourup

A study of Arctic sea ice freeboard heights, gravity anomalies and dynamic topography from ICESat measurements
Abstract:

The Arctic sea ice cover has a great influence on the climate and responds rapidly to climate changes. Thus, observations of the state of the sea ice cover will provide invaluable input to existing climate models.

Since 2003 the Ice, Cloud and land Elevation Satellite (ICESat) laser altimetry mission has provided satellite altimetry over the ice covered Arctic Ocean up to 86˚N. In this thesis, the main topic is to estimate the sea surface height in the Arctic Ocean from ICESat laser altimetry data and to use this information to estimate sea ice freeboard heights (the part of the ice above the sea surface), the large scale ocean circulation, as well as the gravity field.

Abstract in Danish:
Havisen, der dækker det arktiske ocean, har en stor indflydelse på klimaet og påvirkes ligeledes hurtigt af klima forandringer. Observationer af havisens tilstand vil således bidrage med uvurderlig information til eksisterende klima modeller.

Siden 2003 har NASA's satellit ICESat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) observeret jordens overflade op til 86˚N med et laser altimeter. I denne afhandling er hovedformålet at bestemme havoverfladen i det isdækkede arktiske ocean ved brug af observationerne opsamlet af ICESat's altimeter. Og at anvende denne viden til at bestemme fribordet (højden af isen over havoverfladen), tyngdefeltet samt havets topografi, der afspejler den storskala havcirkulation.

Supervisor:
Carl Christian Tscherning, Co-supervisor: Rene Forsberg