Simuleret udglødning – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Simuleret udglødning

Simuleret udglødning

Emnet er simuleret udglødning brugt på problemstillingen: "At lægge et optimalt skema for et gymnasium", med alt hvad det indebærer af bindinger og prioriteter i forbindelse med lokaler, fag, lærere, mellemtimer, forskellige fags præferencer til fordelingen af timerne henover ugen, osv.

Midtvejskollokvium af Peter Andersen