Midtvejs Kollokvium: Stud Scient Henning Gisselø – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Aerosolers effekt på s...

Midtvejs Kollokvium: Stud Scient Henning Gisselø

Aerosolers effekt på sigtbarhedsberegningen i HIRLAM

Nedsat sigtbarhed (især tåge; sigtbarhed < 1000 m) har store sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for afvikling af især flytrafik, men også bil- og skibstrafik påvirkes. I den operationelle vejrmodel (HIRLAM) har selv små ændringer i temperatur og fugtighed stor betydning for sigtbarhedsberegningen, og det har den konsekvens, at modellen i nogle tilfælde er for hurtig til at forudsige tågedannelse og -opløsning. En alternativ parameterisering af sigtbarhed er foreslået af Gultepe et al. (2007) : Visibility = (LWC ∙ Nd )-0.65, hvor LWC (Liquid Water Content) er luftens indhold af flydende vand og Nd er antallet af skydråber pr. volumenenhed. Projektet har til formål at teste ovennævnte parameterisering i en 1-D version af HIRLAM.

Et forøget aerosolindhold giver flere og mindre skydråber. Den 1. indirekte aerosoleffekt, som beskriver en forøget refleksion af kortbølget stråling fra skyer med flere og mindre dråber drevet af tilstedeværelsen af aerosoler, er blevet implementeret i 1-D modellen. En større refleksion af kortbølget stråling i tågelaget forventes at ville dæmpe opvarmningen af det nederste lag i troposfæren, hvilket igen kan forsinke en opløsning af tågelaget. Når Nd perturberes kan man registrere en effekt i både sigtbarhed, LWC og overfladetemperaturen. Næste skridt bliver at teste parameteriseringen i 3-D.