Master Thesis by Jens Frydenvang – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Master Thesis by Jens ...

Master Thesis by Jens Frydenvang

Laser-Induced Brakdown Spectroscopy
New approch to obtain an elemental analysis

Abstract:
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) er en analysemetode der kan give grundstofsammensætningen af en given prøve. Teknikken har en række attraktive egenskaber der adskiller denne metode fra andre metoder; bl.a. kræves der meget lidt tid pr. analyse (kun få sekunder), og som den eneste analysemetode kræver LIBS kun at der er ’optisk’ kontakt til prøven – det er derfor muligt at analysere prøver som er flere meter væk. Disse unikke egenskaber har medført at LIBS-teknikken har tiltrukket sig større og større opmærksomhed gennem de sidste år, en interesse der bl.a. har udmøntet sig i at LIBS udstyr er med på NASA’s næste Mars rover: Curiosity.

LIBS resultaterne har imidlertid vist sig ekstremt afhængige af andre parametre end hvilke grundstoffer prøven består af; hvorfor det har vist sig meget svært at opnå konsistente resultater selv ved gentagne målinger på samme materiale. Det er disse problemer som stadig afholder LIBS-teknikken fra at blive alment anerkendt som en troværdig analysemetode – på trods af de mange attraktive egenskaber som LIBS-teknikken tilbyder i forhold til nuværende teknikker.

I dette projekt præsenteres en ny tilgang til tolkningen af LIBS-data. Den nye til-gang er en form for hybrid mellem de eksisterende henholdsvis teoretiske og empiriske metoder, og håbet er at denne vil være i stand til at opnå den ønskede konsistens i fortolkningen af data – samtidig med at alle fordelene ved LIBS-teknikken bibeholdes. Som en del af arbejdet med at definere og verificere denne nye tilgang, er der foretaget LIBS-målinger på 22 reference jordprøver fra USGS og NIST, samt på 4 Mars analoge jordprøver.

Supervisors: Kjartan Kinch, Morten Bo Madsen, Niels Bohr Institutet; Klaus Mosegaard, DTU; Christian Bender Koch, KU-LIFE