Midtvejskollokvium: Mads Højsgaard – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Midtvejskollokvium: Ma...

Midtvejskollokvium: Mads Højsgaard

Phoenix Mars Lander

Vejleder: Morten Bo Madsen
Resume:
Phoenix Mars Lander blev sendt til mars i august 2007 og landede den 25. maj 2008, hvor den arbejdede i 151 mars-dage (sols) på Mars-overfladen med at indsamle data af forskellig karakter. Hovedformålet med Phoenix missionen var at undersøge overfladen af de arktiske egne på Mars, som tidligere missioner havde vist, med stor sandsynlighed indeholder vand-is. Udover at detektere og undersøge vand-isen under overfladen på Mars, udførte Phoenix målinger af bl.a atmosfæren og jordbunden og tog billeder af landskabet og sig selv, med mange forskellige filtre.
Dette midtvejskollokvium vil omhandle Phoenix landeren samt den mission den udførte, med speciel vægt på surface stereo imageren og de såkaldte kalibreringstargets, der blev brugt til at lave spektrale målinger af jorden og støvet på mars.
Image composite