Master thesis by Steen Roswall – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Master thesis by Steen...

Master thesis by Steen Roswall


Red Dust
A study of the magnetic properties of Martian soil and Mars analogue samples using the MECA microscopi station 

I 2007 landende Phoenix Mars Lander på Mars og den medbragte bl.a. instrumentet MECA (Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer). Dette instrument var designet til at studere Mars' overflade på mikroskala niveau. Ved hjælp af en robotarm kunne prøver af overflade materialet deponeres på nogle magnetiske overflader i MECA'en og studeres nærmere.
På Imperial College i London er opstillet en kopi af MECA og med denne kan Mars analoge jordprøver analyseres.
I specialet er data fra Phoenix Mars Lander sammenlignet med data fra en håndfuld prøver i et forsøg på at finde ud af Mars-støvets magnetiske egenskaber ved. Fra tidligere undersøgelser vides det at mætningsmagnetiseringen for støvet ved Phoenix landingssted ligger i intervallet 0,5-2 Am2/kg og det er målet at forbedre bestemmelsen af og troværdigheden af dette interval.

Vejledere:
Morten Bo Madsen, Kristoffer Leer, Niels Bohr Instututet