Master Thesis: Andreas Lemark – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Master Thesis: Andreas...

Master Thesis: Andreas Lemark

En undersøgelse af Flade Isblink iskappen ved brug af en simpel
isflydemodel


Resume
I år 2006 blev en iskerne boret på iskappen Flade Isblink (81.3N, 15.7W), der befinder sig på halvøen Kronprins Christians Land i nordøst Grønland. I dette speciale forsøges Flade Isblinks opbygningshistorie modelleret med en simpel 1D flydemodel. Forskellige kørsler afprøves der inkorporerer data fra iskerneboringen. Det ældste referencepukt findes i en dybde af 384 meter hvor rester fra den Islandske vulkan Eldgjas udbrud i år 934 findes.
Alderen af iskappen fastslås at være et sted mellem 2800 og 4000 år, sandsynligvis nærmere den yngre værdi. Et studie af det seneste årtusindes klimahistorie i området laves herefter med en tidsskala opnået fra modelleringen. Her ses nogle af de klimatiske forandringer der også er velkendte fra andre klimastudier.

Abstract
In 2006 an ice core was drilled in north eastern Greenland on the ice cap of Flade Isblink (81.3N, 15.7W) located on the peninsula of Kronprins Christians Land.
In this thesis a 1D flow model is applied to the buildup of the ice cap that incorporates the data retrieved from the ice core. The oldest reference point in the ice core is evidence of an eruption by the Icelandic volcano Eldgja in 934 A.D. found at a depth of 384 meters.
Different scenarios are presented, bounding the age of the ice cap between 2800 and 4000 years, most likely nearer the younger value. A climatic study is then done with a time scale acquired from the modelling, showing some of the notable climatic events that have taken place during the past millennium.

Supervisor: Dorthe Dahl-Jensen

Forsvaret foregår på dansk.
Der er reception efter forsvaret.