Optical Measurements on Magnesium - towards a new frequency standard – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2009 > Optical Measurements o...

Optical Measurements on Magnesium - towards a new frequency standard

Ved at fastholde atomer i et optisk gitter, er det muligt at få atomerne til at ligge næsten helt stille. De enkelte atomare overgange vil dog blive påvirket forskelligt af det genererede elektriske felt og således opleve forskellige ac Stark skift. Dette forhindrer ultra præcise målinger, undtaget for specifikke bølgelængder kaldet de magiske bølgelængder. Her oplever to atomare niveauer identiske ac Stark skift i samme retning og vil ophæve hinanden. Jeg har begyndt opbygningen af et lasersystem (se skitse) til netop én af disse bølgelængder og udført teoretiske beregninger til bestemmelse af den.

Jeg har desuden udført optiske målinger på ultra kolde magnesium atomer.
Levetiden af den forbudte overgang 3P2-1S0 er blevet målt til (1914 ±
40) sekunder, én af de længste atomare levetider der nogensinde er blevet målt. Dybdegående undersøgelser af nye optiske fænomener er blevet udført, og numeriske simuleringer af systemet ved brug af de optiske Bloch ligninger er blevet benyttet til at forklare disse.

Det langsigtede mål med projektet er at bygge en ny frekvens standard baseret på magnesium atomer. Håbet er at fremstille et ur, der kun vil tabe et sekund, målt på hele universets levetid. Der vil blive givet en generel introduktion til tidsmålinger og frekvensstandarder gennem tiden.

Specialet kan hentes i fuld udgave på www.fys.ku.dk/~mmorten

Mandag d. 9. november
kl. 15.00 (ja, det begynder hel)
i aud 6

Forsvaret afholdes på dansk