Cd(II) and Hg(II) binding to de novo designed proteins... – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2007 > Cd(II) and Hg(II) bind...

Cd(II) and Hg(II) binding to de novo designed proteins...

Monika Stachura: Speciale kollokvium 

I dette speciale udforskes den nukleare quadrupol vekselvirkning for 119mHg og 111mCd bundet til de novo designede proteiner. Der er benyttet tidsdifferentieret perturberet vinkelkorrelation af γ stråler (Time Differential Perturbed Angular correlation Spectroscopy, TDPAC) til at opnå information om metalkoordinationsgeometriens bl.a. struktor og dynamik med henblik på at forstå tungmetallers giftighed.