Speciale – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Speciale

Katalogisering

Specialet er din afhandling i forbindelse med kanidatgraden af fysikuddannelsen. Når du afleverer opgaven, skal du også aflevere en udgave til biblioteket. Denne udgave katalogiserer vi og opbevarer i mange år. I forbindelse med katalogiseringen registrerer vi forskellige oplysninger, som gerne skal fremgå tydeligt af den afleverede version:

  • Dit navn
  • Projektets titel, evt undertitel
  • Relaterede institutter eller virksomheder
  • Sidetal
  • Vejledere
  • Afleveringsdato

Elektronisk aflevering

Specialerne skal også oploades i CURIS ved at udfylde en formular og vedhæfte specialet som én PDF fil. Vejledning til at udfylde formularen findes - Her >>

Afleveringen foregår via dette link: https://curis.ku.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?language=da