– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Kjartan Münster Kinch

Kjartan Münster Kinch

Lektor

  • Astrofysik og Planetforskning

    Geologisk Museum, Bygning: Lokale 423

    2100 København Ø

    Telefon: +45 35 32 05 12Mobil: +45 28 96 32 86

Primære forskningsområder

Mars

Støv i Marsatmosfæren

Kalibrering og digital billedbehandling af kameradata fra Mars 

Aktuel forskning

Støvnedfald på Phoenix og Mars Exploration Rovers 

Laser-Induceret Nedbrudsspektroskopi af Mars-analoge jord og stenprøver.

Nedslag af kometer på Mars i det tidlige solsystem 

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledning i Laser-induceret nedbrudsspektroskopi (Jens Frydenvang)

ID: 13982947