– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

James Emil Avery

James Emil Avery

Adjunkt

Emneord

  • Det Naturvidenskabelige Fakultet - abstrakt fortolkning, termineringsanalyse, formal languages, automatisk programanalyse, programmer som data, matematik, funktionalanalyse, operator algebra, symmetri, repræsentationer af Lie-grupper, kvanteteori, kvantekemi, den generalisede Sturm-metode, generaliserede Sturm-baser, atomspektre, symmetritilpassede basismængder, automatisk generering af basismængder

ID: 2819