Video – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

En støv-holdig skive omkring en ung stjerne

I denne animation, fokuserer vi på skiven om en ung stjerne. Denne skive er resultatet af kollaps af en sky af støv og gas – en proces der finder sted over en forholdsvis kort tidsskala (for astronomer) på blot 10,000-100,000 år. I disse tidlige stadier er lyset fra selve stjernen helt blokeret af det tykke støv, men skiven kan observeres ved længere bølgelængder – f.eks. med ALMA teleskopet. Ved udforskning tættere på observerer vi, at skiven er sammensat af utallige små korn af støv. Disse støvkorn kan tjene som de første byggesten til nye planeter, idet de vokser sammen til større og større ansamlinger, som tiden skrider frem.

Mange vigtige fysiske og kemiske processer finder sted i disse stadier. Mange af molekylerne, der er tilstede i gassen i skiven, kondenserer på overfladen af støvkornene, der dermed får kapper af is. I disse is-kapper kan der f.eks. dannes organiske molekyler som på et tidspunkt kan ende på planeter ligesom vores egen Jord og være nogle af de grundlæggende byggesten for de processer, der i sidste ende kan føre til liv, som vi kender det. Med ALMA teleskopet vil astronomer studere den kemiske sammenhæng mellem støvet og disse organiske molekyler i sådanne proto-planetare skiver.