Video – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

ALMA antennerne roterer under den klare blå himmel på Chajmantor plateauet i Chile. Her fem kilometer over havets overflade er observations-forholdene ideelle, (ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)