Niels Bohrs Samlede Værker nu fuldendt – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Nyheder > Nyheder 2006 > Niels Bohrs Samlede Væ...

18. december 2006

Niels Bohrs Samlede Værker nu fuldendt

Sidste bind i den omfattende bogserie om Niels Bohrs samlede værker er nu udkommet, og serien på ialt 12 bind er dermed komplet.

Bind 12 beskriver Bohrs bestræbelser på at forklare kvantefysikken til både fysikere og ikke-fysikere, hvor han i populære artikler og i radioudsendelser gjorde alt for at gøre kvantefysikken forståelig for almene mennesker. Bogen indeholder også Bohrs mange trykte skrivelser om fysikkens forgængere som Isaac Newton og hans kollegaer bl.a. Ernest Rutherford og Albert Einstein, ligesom der er omtale af hans familie og venner. Artiklen om Ernest Rutherford blev trykt i Politiken i anledning af Rutherfords besøg i København i 1920 i forbindelse med oprettelsen af det nye institut for teoretisk fysik.

I anledning af Niels Bohrs 50-års fødselsdag i 1935 blev der i Berlingske Aftenavis bragt en sjælden biografisk samtale med Poul Vinding, og der er en artikel fra Politiken med titlen ’Niels Bohr om spøg og alvor i videnskaben’. Bogen er illustreret med mange nye fotografier, og der bliver kastet nyt lys over Niels Bohr som person.

Det var fysikeren Léon Rosenfeld, som var Bohrs nære medarbejder og videnskabshistoriker, der fik idéen til at skabe serien om Niels Bohrs samlede værker, og han var også den første redaktør på bogserien, som udkom med første bind i 1972. Det sidste bind i samlingen, bind 12 og flere af de forudgående bind er redigeret af Finn Aaserud, der er ph.d. i videnskabshistorie og leder af Niels Bohr Arkivet.


Læs mere:  www.nba.nbi.dk