Nyt forskningscenter i international klasse – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Nyheder > Nyheder 2004 > Nyt forskningscenter i...

21. december 2004

Nyt forskningscenter i international klasse

Københavns Universitet satser nu markant på sin forskning og forskeruddannelse inden for fysik, biofysik, geofysik, astrofysik og astronomi.

Det sker inden for rammerne af et helt nyt ”Niels Bohr Academy”, som kommer til at ligge i tilknytning til Niels Bohr Institutet på Østerbro i København.

Niels Bohr Academy skal rumme et nyt internationalt ph.d.-program og et postdoc-program, samtidig med at det skal tage imod gæsteforskere i verdensklasse. Desuden bliver akademiet vært for det årlige Niels Bohr Summer Institute, ligesom det vil tage initiativ til workshops m.v. Inspirationen er blandt andet hentet i USA fra det, der i fysikerkredse er kendt som ”Santa Barbara-modellen”, og som danner en succesrig ramme for tidsbegrænsede, tematiske forskningsforløb bygget op om et aktivt gæsteprogram.

Endelig skal Niels Bohr Academy huse et ”senior faculty”, hvor erfarne forskere fra Niels Bohr Instituttet i en afgrænset periode på op til tre år kan tilknyttes akademiet og på den måde sikre et kontinuerligt stærkt videnskabeligt uddannelsesmiljø. Midlerne til programmet tænkes hentet i konkurrence hos nationale og internationale forskningsfonde.

”Vi har haft et stort udbytte af samarbejdet med Nordita – Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, som har boet hos os siden 1957. Det ser nu ud til, at Nordita måske flyttes til Stockholm, og det aktualiserer nødvendigheden af, at København fastholder et fysikmiljø i absolut verdensklasse.

På Niels Bohr Institutet har vi både forudsætningerne for og forpligtelsen til at løse den opgave”, siger instituttets direktør, Nils O. Andersen. ”Jeg føler mig overbevist om, at der fra flere sider vil være stor vilje til at investere i dette center. Det handler jo meget direkte om at sikre Danmark en førerposition i den internationale konkurrence om viden og dygtige forskere”, siger Københavns Universitets rektor, Linda Nielsen.

Flere oplysninger hos Nils Bohr Institutets direktør, Nils O. Andersen, på telefon 35 32 52 92 eller hos kommunikationschef Claes Amundsen på telefon 28 75 42 62.