100 mio. kr. til 4 nye grundforskningscentre – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Nyheder > Nyheder 2004 > 100 mio. kr. til 4 nye...

25. december 2004

100 mio. kr. til 4 nye grundforskningscentre

Danmarks Grundforskningsfond Pressemeddelelse

Ca. 100 mio. kr. til 4 nye grundforskningscentre

I de afsluttende finanslovsforhandlinger for 2005 blev det besluttet, at Danmarks Grundforskningsfond kan disponere over et afkast på 40 mio. kr. årligt af en investeringsfond i Finansministeriet på 1 milliard kr. På et netop afholdt bestyrelsesmøde besluttede Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse derfor at indlede forhandling om etablering af yderligere 4 grundforskningscentre ud over de 12 nye centre, som er under forhandling. Bestyrelsen besluttede at udnytte den helt særlige situation, som forelå i kraft af, at fonden i de seneste måneder af 2004 har været igennem en overordentlig grundig udvælgelsesproces, hvor ansøgningerne har været underkastet international bedømmelse og en meget hård konkurrence og prioritering.

På denne baggrund besluttede Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse at anvende en del af disse midler til støtte for yderligere fire centre.

De fire centre er:
- Center for Sustainable and Green Chemistry ved Danmarks Tekniske Universitet. Forslaget er indsendt af professor Claus Hviid Christensen.
- Molecular Movies – Molecular Structures on Femtosecond Time Scales ved Forskningscenter Risø, København Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Forslaget er indsendt af seniorforsker Martin Meedom Nielsen.
- Copenhagen Molecular Arrhythmia Research Centre ved Københavns Universitet. Forslaget er indsendt af professor Søren-Peter Olesen.
- Models of Life - Communication & Structure in Complex Systems ved Københavns Universitet. Forslaget er indsendt af forskningsprofessor Kim Sneppen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos formanden for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, forskningsdirektør Klaus Bock, Carlsberg A/S (Tlf. 3327 5220) eller hos fondens direktør Ole Fejerskov (Tlf. 3318 1950/4037 2027). Danmarks Grundforskningsfond er oprettet af Folketinget i 1991 som en uafhængig fond med en grundkapital på 2 mia. kr. Fondens formål er at styrke landets forskningsmæssige udviklingsevne ved at finansiere enestående forskning på internationalt niveau. Siden starten har fonden støttet de stærkeste danske forskningsmiljøer med ialt mere end 2,5 mia. kr. til 44 “Centres of Excellence“. En international evaluering af fondens virke, gennemført i 2003, har fremhævet, hvordan Danmark med dette initiativ har været foregangsland i Europa. Fondens kapital er i dag reduceret til 1,8 mia. kr., og den vil gøre det muligt for fonden at støtte enestående forskning i Danmark i ca. 9 år. Med det nuværende renteniveau vil det imidlertid ikke uden en snarlig kapitaltilførsel være muligt for fonden at give langsigtede tilsagn til nye grundforskningscentre.

Danmarks Grundforskningsfond
Holbergsgade 14, 1. sal
1057 København K
tlf. 3318 1950 – Fax 3315 0626
dg@dg.dk - www.dg.dk
100 mio. kr. til 4 nye grundforskningscentre