Faststoffysik – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Forskning > Faststoffysik

Faststoffysik

Faststoffysik arbejder med at forstå de fysiske egenskaber af faste stoffer, hvad enten det drejer sig om naturligt forekommende eller syntetisk fremstillede materialer.

Forståelsen af makroskopiske egenskaber, som for eksempel magnetisme og elektrisk modstand, beror på en statistisk beskrivelse af et astronomisk antal atomer. Med afsæt i det periodiske system, og de enkelte atomers velforståede kvantefysik, er kombinationsmulighederne uendelige, og man opdager til stadighed nye fascinerende fænomener.

Faststoffysik danner grundlag for en lang række dagligdags teknologier, lige fra hærdning af stål, til fremstilling af integrerede mikrochips. Moderne forskning i faststoffysik foregår på såvel store røntgen- og neutronspredningsfaciliteter i udlandet, som i lokale laboratorier, hvor kvantefænomener udforskes ved temperaturer nær det absolutte nulpunkt. Fasstoffysik har stor udveksling med tilgrænsende forsknings-områder, herunder biofysik, nanovidenskab, kemi, optik og kvanteinformation.

 • Center for Kvante-Elektronik

  Center for Kvante-Elektronik forsker i at skabe kobling mellem klassisk faststoffysik og atomar kvantefysik.

 • Neutron- og Røntgenspredning

  Forskningsgruppen Neutron- og Røntgen-spredning bruger neutron- og røntgenstråling til at undersøge faste stoffers atomare struktur.

 • Teoretisk faststoffysik

  Forskningsgruppen udvikler teorier og modeller for komplekse materialer og kvantefænomener i nanostrukturer.  

 • Nano-Science Center

  Nano-Science Center er et tværviden-skabeligt center for nanoforskning og uddannelse ved Københavns Universitet.