Partikelfysik – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Forskning > Partikelfysik

Partikelfysik på Niels Bohr Institutet

Partikelfysikerne arbejder med stoffernes opbygning i det tidlige univers. De er på jagt efter at opklare, hvad universets mindste bestanddele bestod af i de første millisekunder efter Big Bang for 14 milliarder år siden, og hvilke kræfter, der binder dem sammen.

De eksperimentelle forskningsgrupper arbejder med dét, der kaldes 'højenergifysik', er det skal tages meget bogstaveligt. Deres eksperimenter foregår ved CERN, det europæiske laboratorium for atomforskning ved Genève i Schweiz, hvor en 27 km lang underjordisk atomaccelerator opererer med så kolossalt høje energier, som herskede i sekunderne lige efter Big Bang. De høje energier er nødvendige for at opløse atomkernernes elementer til stoffernes allermindste bestanddele som kvarker, gluoner, leptoner osv. De danske højenergifysikgrupper er med i flere internationale forskningsprojekter.

Den teoretiske partikelfysik beskæftiger sig med modeller, der kan beskrive atomernes allermindste udelelige bestanddele kaldet elementarpartikler og de kræfter, der binder dem sammen. De er teoretisk beskrevet i den fysiske Standardmodel, men modellen beskriver ikke alt, f.eks. forklarer den ikke tyngdekraften, og teoretikerne arbejder med mere omfattende teorier, der kan beskrive naturens kræfter i en forenet teori.
Ved at studere de fundamentale fysiske kræfter og de mindste bestanddele i atomkernerne er forskningen i partikelfysik tæt forbundet med både kosmologi og astrofysik.

 • Eksperimentel Partikelfysik - ALICE

  Hvilke fysiske kræfter bevirkede, at universet blev skabt og ser ud, som vi kender det? - det forsker gruppen i med eksperimenter i CERN.

 • Eksperimentel Partikelfysik - ATLAS

  Atomer består af elementarpartikler, og forskerne leder efter de såkaldte Higgs-partikler, der giver alle partiklerne masse.

 • Center for Partikelfysik - Discovery

  Forsker i stoffets og naturkræfternes fundamentale bestanddele i CERNs LHC accelerator og med ESAs Planck satellit.

 • Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi

  Gruppen arbejder med teoretiske modeller for atomernes allermindste bestanddele og de universelle fundamentale kræfter.

 • IceCube

  The IceCube Neutrino Observatory is the world's largest and most sensitive ‘telescope' for high energy neutrinos. 

 • NICE

  NICE is the National Instrument Center for CERN research. NICE supports Danish researchers in utilizing CERN's accelerator and detector infrastructure.

 • Colliderscope

  NBI Colliderscope er et lyskunstværk der er anbragt på facaden af Niels Bohr Institutets hovedbygning i København.