Kvanteoptik - QUANTOP – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Forskning > Kvantefysik > Kvanteoptik - QUANTOP

Teleportation virker. Forskerne har nu bevist, at det kan lade sig gøre at transportere ?noget? fra ét sted til et andet ved hjælp af en lysstråle. En information kodet i kvantetilstande teleporteres ved hjælp af en lysstråle til gas-atomer, der lagrer informationen. 

Gruppen Kvanteoptik (QUANTOP), der forsker i den kvantemekaniske vekselvirkning mellem atomer og lys. Det var intet mindre end en verdenssensation, da det i oktober 2006 lykkedes forskergruppen at bevise, at teleportation virker - at det kan lade sig gøre at transportere 'noget' fra ét sted til et andet ved hjælp af en lysstråle. Ekperimentet er det første eksempel på teleportation, hvor lys bliver brugt til at transportere en information, og hvor en atomsky, som indeholder milliarder af cæsiumatomer, bliver brugt til at lagre informationen.

Teleportation er en af de vigtigste byggesten i fremtidens kvantekommunikationsnetværk, og det vil revolutionere kommunikationen med computere. Informationen bliver kodet i kvantetilstande, som kan indeholde meget mere information end de nuværende systemer. En anden vigtig egenskab er, at informationen indkodet i kvantesuperpositioner i princippet er fuldstændig sikker.

Kvantemekaniske egenskaber ved fotoner er et af gruppens forskningsprojekter. Ved at få en lyskilde til at udsende enkelt-fotoner regelmæssigt kan man 'gemme' fotonen i en atomsky og på den måde bruge dens information til kvantekryptografi i fremtidens supercomputere.

Kolde atomer og ultra-kolde atomer er andre forskningsområder, der skal bruges til at 'gemme' lystilstande i en atomsky og præparere atomskyen til ultra-præcise præsisionsmålinger. Forskningsgruppen arbejder med både eksperimentel- og teoretisk forskning.

Den teoretiske forskning ved Quantop retter sig primært mod at udvikle nye metoder til at behandle information gemt i kvantetilstande i atomer og faste stoffer. Specielt forskes der i metoder, som vil gøre det muligt at sende 'kvante-information' over store afstande og i metoder til at overføre information mellem atomer og lys. Desuden laves der teori for ultrakolde atomer.

Links til gruppens egne hjemmesider: