Is og Klima – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Is og Klima-forskerne er ?hjemme? midt inde på den grønlandske indlandsis, hvor temperaturen selv midt om sommeren kan komme ned på minus 30 grader med forrygende snestorme, og hvor der er næsten 1.000 km til nærmeste beboede område. Her borer de iskerner gennem den 3 km tykke iskappe og kan få klimakurven for hele istiden tilbage til den forrige varmeperiode for 120.000 år siden.

Is og Klima-forskerne ved grundforskningscentret 'Center for Is og Klima' er nogle af verdens førende til at bore iskerner hele vejen ned gennem den mere end tre kilometer tykke iskappe på Grønland. Isen er dannet af sne, der år efter år bliver liggende og med tiden presses sammen til en tyk iskappe. Ved at analysere iskernerne kan forskerne få en utrolig detaljeret viden om fortidens klima mere end 140.000 år tilbage i tiden - gennem hele istiden og tilbage til forrige varmeperiode, kaldet Eem-tiden.

Isen indeholder luftbobler og støv, og hvert eneste årlag fortæller om klimaet det år, da sneen faldt. Ilten i luftboblerne angiver temperaturen for hvert enkelt år. Syre i isen afslører store vulkanudbrud, og askepartikler kan opklare hvilken vulkan på Jorden, der havde udbruddet. Analyser af støvkorn kan fortælle om istidens kraftige vinde blæste sand fra ørkener i Kina eller Nordamerika med sig. Det tegner alt sammen et billede af fortidens klima.

Gruppen har ledet dybdeboringerne gennem iskappen på Grønland ved DYE-3, GRIP og NorthGRIP projekterne. De deltager også ved iskerneboringerne på EPICA-projektet på Antarktis. I sommeren 2007 startede et nyt boreprojekt, NEEM, som står for 'North Eemian'. Navnet hentyder til formålet med boringen, som er at få is op fra den forrige varmeperiode (mellemistid), Eem-tiden, der er særlig interessant for os i dag at studere, da vi står over for en global opvarmning, og Eem-tiden var ca. fem grader varmere end vores nuværende varmeperiode.

Isen fra boringen vil blive analyseret af forskningsgrupper fra hele verden. Center for Is og Klima

Center for Is og Klima >>