Temadag 1: Laseren – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Laser

Temadag for gymasielærere og folkeskolelærere 

Fysik i det 21. århundrede -  Laseren

H.C. Ørsted Institutet, lokale D105, Universitetsparken 5, 2100 Kbh.Ø.
28/1-08 kl. 09.00 - 16.00


Program

09:00-09:15 Velkomst og morgenkaffe

09:15-10:00 "Brush up" forelæsning om laseren, Jes Henningsen

10:15-12:30 Hands-on laserrelaterede øvelser i Ungdomslaboratoriet, Mikkel
Rønne. Disse øvelser bliver af en sådan karakter at de kan inddrages i gymnasieundervisningen, og ledsages af skriftligt materiale.

12:30-13:30 Frokost

13:30-13:25 Laserkøling af atomer

13:25-13:50 Den optiske pincet

Foredrag på 20+5 minutter af medarbejdere på Niels Bohr Institutet

13:50-14:15 Orientering om fysik fagpakke i fotonik. De foreløbige planer sigter mod start i september 2008.

14:15-14:45 Kaffepause

14:45-15:10 Fiberlaseren

15:10-15:35 Laserdetektion af ultra-små gasmængder. Foredrag på 20+5 minutter af medarbejdere på Niels Bohr Institutet.

15:35-16:00 Afrunding og diskussion.