– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Niels Bohr Institutet > Mød os > NBI Foredrag > Jan W. Thomsen

19. december 2008

 

Om gruppen Kvanteoptik og Ultrakolde Atomer:

Gruppen forsker i Kolde atomer og deres anvendelse. Kolde to-elektron systemer, laser Køling, atomoptik, tidsdefinition, atom-ure, præcisionsmålinger, laser-fysik, fiberlasere, optik

Gruppens primære forsknings-områder centrerer sig om Atom, moleky- og optisk-fysik, under stærk indflydelse og anvendelse af kvantefysik.

Kerneområder indbefatter: AMO fysik i bredeste forstand.

• Optik • Ikke lineær optik, Specielt frekensfordobling SHG og SFG, DFG • Fiber optik, fiberlasere, fiberforstærkere • Ultrastabile laserkilder med meget lav fasestøj • Ultrakolde atomer og deres anvendelse • Atomfælder
• Kvantegasser, Bose-Einstein kondensater • Atomure og optiske frekvenstandarder.

Gruppens aktuelle forskning fokuserer på anvendels af to-elektronsystemer i forbindelse med ultrastabile lasersystermer og optiske frekvensstandarder. Her spiller Strontium og magnesium atomerne en særlig rolle.

 

Kategori: Kvantefysik 


Jan W. Thomsen er lektor i fysik ved NBI i gruppen for Kvanteoptik og Ultrakolde Atomer.

Foredrag 1:

Moderne atomure og deres anvendelse

Med indførelsen af Cæsium mikrobølge-uret for ca. 50 år siden har atomare frekvenststandarder spillet en stigende rolle i fundamental videnskab, præcisions-målinger samt tekniske anvendelser, som f.eks. GPS systemet, navigation og telekommunikation. Moderne atomure baseret på kolde atomer har opnået en præcision svarende til, at de taber et sekund på ca 300 millioner år.

I foredraget beskriver Jan Thomsen hvordan moderne atomure virker, hvorledes præcisionen udmåles samt deres anvendelser. Atomure med denne præcision vil give afgørende svar på en række fundamentale spørgsmål indenfor fysik.

Sammenligning af optiske ure med meget forskellige atomnumre vil kunne teste teoretiske hypoteser, om f. eks finstruktur-konstanten ændrer sig i tid. Einsteins specielle og generelle relativitets teori vil kunne testes med uhørt præcision.

Tilsvarende vil geofysiske fænomener kunne udforskes i detaljer ved hjælp af disse ure, idet forskydninger af uret på blot 10 cm i Jordens gravitations potentiale vil ændre uret på 10-17 skala.

Foredrag 2:

Optiske fænomener i naturen

I foredraget vil Jan Thomsen beskrive lys og dets egenskaber.

Lys giver anledning til en række spektakulære optiske fænomener i naturen. Han beskriver blandt andet regnbuen, dens farver, hvilke farver er kraftigst, regnbuens polarisation, iskrystaller, prismer og haloer, det grønne glimt. Han beskriver også den blå himmel, solnedgang, farver på havet og søer.

Flotte farvefænomerner i naturen kan også ses på sommerfugle, fuglefjer osv. og har en vidunderlig forklaring i lysets bølgenatur. Polarisation af lyset beskrives med udgangspunkt i insekters følsomhed over for svingnings-retningen af lyset.

Hvordan navigerer insekter som bien ved hjælp af solen? Alle fænomener illustreres ved flotte billeder samt i enkelte tilfælde demonstrationsforsøg. Der vil løbende anvises små demostrationsforsøg, der kan laves hjemme på køkkenbordet.

Publikationsliste: Jan W. Thomsen >>