– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Niels Bohr Institutet > Mød os > NBI Foredrag > Anders Svensson

19. december 2008

 

Om Center for Is og Klima:

Center for Is og Klima er et grundforskningscenter ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Centerets hovedaktiviteter er boring af iskerner gennem den grønlandske Indlandsis (f.eks. NGRIP og NEEM-projekterne) og analyse af iskerner med det formål at forstå de vigtigste processer i fortidens og fremtidens klima.

Centeret vil være internationalt ledende i klimaforskningen, koordinere den næste iskerne-boring gennem den grønlandske Indlandsis og bidrage væsentligt til de danske bestræbelser under det internationale polarår for at kort-lægge og forstå Indlandsisens dynamik.

 

Kategori: Planet- og geofysik 


Anders Svensson er ansat som lektor på Is og Klima gruppen på Niels Bohr Institutet i København.

Foredrag 1: Datering ved hjælp af iskerner, træringe, havkerner, koraller, drypsten og vulkaner.
 

Opstillingen af en nøjagtig tidsskala for tidligere tiders klimabegivenheder er forudsætning for at kunne forudsige hvordan klimaet vil udarte sig i fremtiden.

 

Mange forskellige midler tages i brug til dateringen: I træringe kan man tælle sig vej år for år helt tilbage til istidens afsluttende faser for omkring 15.000 år siden. I grønlandske iskerner kan man følge klimaet, mængden af drivhusgasser i atmosfæren og vulkanske aktivitet år for år mere end 60.000 år tilbage i tiden.

 

Kerner boret på havets bund, som er opbygget af sedimentære lag, drypsten der langsomt 'vokser' i huler, og koraller som vokser på havbunden benyttes også til datering. De forskellige klima-arkiver kan bindes sammen ved hjælp af referencelag f.eks. fra kraftige vulkanske udbrud, der spreder aske og syre over store områder, eller fra anomalier i jordens magnetfelt.

Når alle puslespillets brikker samles fremstår et fascinerende datasæt som også kan hjælpe med at afklare hvornår Homo Sapiens overtog Europa under den sidste istid.

Foredrag 2: Iskerner og klima

Iskerner fra Grønland og Antarktis giver et detaljeret indblik i fortidens klima og dermed et grundlag for forudsigelsen af fremtidens klima. Medens Grønlandske iskerner giver mulighed for at følge klimaet år for år gennem de sidste 125.000 år rækker iskerner fra Antarktis næsten 1 million år tilbage. Iskernerne underkastes en række forskellige analyser der giver forskellige oplysninger om fortidens klimaforhold:

Den isotopiske sammensætning af isen fortæller om tidligere tiders temperaturer, indesluttede luftbobler i isen giver information om atmosfærens sammensætning og drivhusgasser, og små mængder af støv og urenheder i isen giver et indblik i bla. vulkansk aktivitet og antallet af skovbrande på kontinenterne. Når oplysningerne stykkes sammen fremstår et billede af et stærk varierende naturligt klima, der i moderne tid også er påvirket af mennesket.

Foredrag 3: NEEM iskerneboringen

Iskerneboreprojektet 'North Greenland Eemian Ice Drilling' (NEEM) er et internationalt forskningsprojekt, der har til formål at bore en iskerne fra Nordvestgrønland, som rækker tilbage til den forrige mellemistid - Eem-tiden - der fandt sted for cirka 130 til 115 tusind år siden.

Eem-tiden var varmere end vores nuværende mellemistid og den kan derfor på nogle områder sammenlignes med fremtidens klima, hvis den globale opvarmning forsætter som forventet. Medens projektet står på findes der en fuldt udbygget lejr på Indlandsisen ved NEEM borestedet, der om sommeren er befolket med op til 35 personer, som er beskæftiget med boring, prøvetagning og måling af iskernen. I 2009 nåede iskerneboringen en dybde af 1758 m, hvor isen er omkring 38.500 år gammel. Vi håber at kunne nå Eem-tiden og bunden af i isen i 2010 i en dybde af omkring 2445 meter.

Publikationsliste: Anders Svensson >>