– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Niels Bohr Institutet > Mød os > NBI Foredrag


Forskere fra Niels Bohr Institutet holder foredrag om deres spændende forskning i mange sammenhænge - lige fra aftenskoler og offentlige foredragsrækker til årlige arrangementer som Forskningens Døgn og Kulturnatten.

19. december 2008

Foredrag om gammaglimt og galaksedannelse

Johan Fynbo, lektor og ph.d. i astrofysik

Astronomi: Johan Peter Uldall Fynbo er ansat som lektor på Dark Cosmology Centre, og holder foredrag om Gammaglimt, gigantiske eksplosioner forårsaget at tunge stjerners død, særligt fra Universets fjerneste egne.

Læs mere

19. december 2008

Erik Høg, astronom, emeritus, docent, dr. scient.

Astronomi: Erik Høg har tidligere ledet internationalt arbejde til måling af stjerners positioner, bevægelser og afstande med satellitterne Hipparcos og Gaia. Han holder et foredrag "Planeter, måner og stjerner" for skolens 4. årgang og ældre.

Læs mere

19. december 2008

Anders Svensson, ph.d.

Anders Svensson, Lektor og ph.d. i geofysik

Planet- og geofysik: Anders Svensson, ansat hos Is og Klima gruppen på Niels Bohr Institutet, holder flere forskellige foredrag: Datering ved hjælp af iskerner, træringe, havkerner, koraller, drypsten og vulkaner. Iskerner og klima og om NEEM.

Læs mere

19. december 2008

Stefania Xella, Lektor og ph.d. i partikelfysik

Partikelfysik: Stefania Xella er lektor på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, i Høj Energi partikelfysik gruppe. Hun er medlem af ATLAS eksperimentet på CERN, og involveret i trigger systemet og i studier af proton proton kollisioner ved LHC.

Læs mere

19. december 2008

Troels C. Petersen, Lektor og ph.d. i højenergi partikelfysik
 
Partikelfysik: Troels C. Petersen er forskningslektor i partikelfysik ved Niels Bohr Institutet paa Koebenhavns Universitet. Han er modtager af et Junior Group Leader Fellowship fra Lundbeckfonden.
 

Læs mere

19. december 2008

Jan W Thomsen, Lektor og ph.d. fra Orsay Universitet i Paris
 
Kvanteoptik og ultrakolde atomer: Jan W. Thomsen arbejder som lektor ved Niels Bohr Institutet med atom-, molekyle- og optisk fysik. Han arbejder aktivt med anvendelse af kvantefysik og kolde atomers fysik inden for præcisions-målinger.

Læs mere

19. december 2008

Foredrag om Det gådefulde mørke univers

Steen Hansen, lektor og har en ph.d. i astrofysik

Astronomi: Steen H. Hansen forsker i mørkt stof og det tidlige univers, har forsket i Italien, England og Schweiz. Han forsøger især at forstå egenskaber ved det mørke stof ved at måle på store kosmologiske strukturer som også indeholder stjerner og gas. 

Læs mere

19. december 2008

Lars BuchhaveLars Buchhave, phd studerende med speciale i Exoplaneter

Astronomi: Vi står på tærsklen til at finde svaret på nogle af astronomiens største spørgsmål: Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter? Kan vi finde tegn på eksistensen af liv andetsteds?

Læs mere

19. december 2008

Læs om foredragene af Peter Ditlevsen >>Peter Ditlevsen, ph.d. i teoretisk fysik og doktorgrad i turbulens og klimadynamik
 
Planet- og geofysik: Peter Ditlevsen er forfatter til over 50 videnskabelige artikler, 2 bøger og mange populærvidenskabelige artikler. Han underviser i fysik på Niels Bohr Institutet.

Læs mere

19. december 2008

Læs om foredragene af Kim Splitorff >>Kim Splittorff, lektor og ph.d. i højenergifysik
 
Teoretisk partikelfysik og kosmologi: Kim Splitorff underviser i Kvantemekanik, og er forfatter til over 50 videnskabelige artikler. Kim arbejder sammen med forskere fra både Europa og USA, og er tilknyttet gruppen Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi.

Læs mere

19. december 2008

Mitch Campbell

Mitch Campbell, graduate student in Astronomy

Astronomy: Mitch Campbell is studying and working at the Dark Cosmology Centre at NBI. He has developed two presentations that are designed for the general public: one about the search for Dark Matter and Dark Energy, and another about Astrobiology.

Læs mere